Het leerlingrapport

Een leerlingrapport is een grafiek waarin het vaardigheidsniveau van een individuele leerling op meer afnamemomenten kan worden aangegeven tegen de achtergrond van de prestaties van een landelijke vergelijkingsgroep. Er zijn twee versies van de leerlingrapporten waaruit u een keuze kunt maken. Net zoals bij de groepsrapporten wordt bij de ene versie de indeling in de niveaus A tot en met E als referentiekader gebruikt en bij de andere versie de indeling in de niveaus I tot en met V. Bij de indeling in de niveaus A tot en met E is tussen niveau B en C een witte lijn getrokken. Die lijn geeft het gemiddelde weer. Bij de indeling 1 tot en met V is er een gemiddelde groep leerlingen die in de grafiek met III is aangegeven.
Bij het invullen van de leerlingrapporten kunt u gebruikmaken van de gegevens die u op het groepsrapport hebt ingevuld. Nadat u de naam, datum van afname, toets, toetsscore en vaardigheidsscore hebt ingevuld, vult u het score-interval in. De score-intervallen staan vermeld in bijlage 2a en 2b: Van toetsscore naar vaardigheidsscore en niveau. De betekenis van het score-interval wordt uitgelegd in hoofdstuk 4: Interpretatie en gebruik op leerling-niveau en groepsniveau.
Na het invullen van de toetsgegevens tekent u de vaardigheidsscore in de grafiek in. U zoekt deze score op aan de linkerkant en trekt van daaruit een denkbeeldige horizontale lijn naar rechts. Aan de onderzijde zoekt u het betreffende afname-moment. Van daaruit trekt u een denkbeeldige verticale lijn omhoog.